上一页

ⓘ 眼鏡猴
眼鏡猴
                                     

ⓘ 眼鏡猴

眼鏡猴科 ( Tarsiidae ),也叫 跗猴 ,是哺乳纲靈長目的一科,也是跗猴型下目目前仍生存的唯一科,其下共有3属约13种现存眼鏡猴。在欧亚非大陆都有本科的化石记录,但目前现存物种的分布范围仅限于东南亚的马来群岛上。