上一页

ⓘ 格罗斯曼
                                     

ⓘ 格罗斯曼

格罗斯曼 (Grossman、Grossmann)可以指:

  • 大卫 格罗斯曼(1954年-),以色列小说家、散文家、剧作家、记者.
  • 马塞尔 格罗斯曼(1878年-1936年),瑞士數學家.