上一页

ⓘ 希波墨冬
                                     

ⓘ 希波墨冬

希波墨冬 (Hippomedon of Sparta;前3世纪人)是斯巴达王亚基斯四世的堂亲/表亲。 希波墨冬幫助父亲阿格西劳斯在亚基斯四世手下获得了一个重要的职位。可是阿格西劳斯管理不善,導致他们兩父子被流放。随后,希波墨冬成为色雷斯城市长官,由托勒密三世任命。