上一页

ⓘ T4噬菌体
T4噬菌体
                                     

ⓘ T4噬菌体

T4噬菌体 是噬菌体的一个品系,属于T-系噬菌体,为烈性噬菌体。具有典型的蝌蚪状外形:六角形的头部和可收缩的长的尾部。头部的蛋白质外壳内含有折叠的DNA分子;尾部的蛋白质外壳为一中空的长管,外面包有可收缩的尾鞘。头部大小为65*95nm,颈部长95nm,尾部120nm。