上一页

ⓘ 妞妞TV
妞妞TV
                                     

ⓘ 妞妞TV

妞妞TV (Nyonyo),是一个由一名臺灣小學生妞妞主播的YouTube频道,其父母则是参与该频道的运作。该Youtube频道具有较高的人气,2018年初订阅人数超过40万人。该频道的内容包括DIY、小實驗、開箱以及小劇場等等,亦包括日常实况及游戏实况等。

                                     

1. 動畫

而在今年2018年8月17日正式推出動畫「妞妞放學趣」

內容包括生活日常、虛擬故事等等