上一页

ⓘ C5H12O4
                                     

ⓘ C5H12O4

化学式 C 5 H 12 O 4 (摩尔质量 136.146 g/mol)可能指:

 • 季戊四醇(四羟甲基甲烷) CAS#115-77-5.
 • 四甲氧基甲烷(原碳酸四甲酯) CAS#1850-14-2.
                                     
 • 可燃性 2CH CH 5 O 2 4 CO2 2 H 2 O 现象 火焰明亮 带浓烟 燃烧时火焰温度很高 3000 用于气焊和气割 其火焰称为氧炔焰 2.被KMnO 4 氧化 能使紫色酸性與中性高锰酸钾溶液褪色 酸性 C 2 H 2 2KMnO 4 3 H 2SO 4 2CO2 K2SO 4 2MnSO 4 4 H 2 O 中性
 • 化学式 C 6 H 12 O 3 摩尔质量 132.15 g mol 可能指 乙二醇乙醚乙酸酯 CAS编号 111 - 15 - 9 2 - 羟基异己酸 CAS编号 498 - 36 - 2 4 - 羟基 - 4 - 甲基戊酸 CAS编号 23327 - 19 - 7 三聚乙醛 CAS编号 123 - 63 - 7 丙二醇甲醚乙酸酯 CAS编号 108 - 65 - 6
 • 具有分子式 C 6 H 12 O 6 摩尔质量: 180.15 g mol 精确质量: 180.063388 的化学物质有 己酮糖 阿洛酮糖 混合CAS号 23140 - 52 - 5 果糖 混合CAS号 30237 - 26 - 4 山梨糖 混合CAS号 3615 - 39 - 2 塔格糖 混合CAS号 17598 - 81 - 1 己醛糖
 • 反应首先生成非常不稳定的氢氧化银 立即分解 得到水和氧化银 洗涤沉淀后 必须在小于85 C 烘干 但最后除去氧化银中的少量水非常困难 因为温度升高时 氧化银便会分解 2 Ag 2 OH 2 AgOH Ag2 O H 2 O 氧化银是立体的共价聚合物 难溶于大多数溶剂中 它在水中可略微溶解 生成Ag OH 2 离子及类似的水解产物
 • 化学式 C 6 H 12 O 2 摩尔质量 116.15 g mol 可能指 甲酸戊酯 甲酸正戊酯 CAS编号 638 - 49 - 3 甲酸异戊酯 CAS编号 110 - 45 - 2 乙酸丁酯 乙酸正丁酯 CAS编号 123 - 86 - 4 乙酸异丁酯 CAS编号 110 - 19 - 0 乙酸仲丁酯 混合CAS编号 105 - 46 - 4 R - 乙酸仲丁酯
 • 化学式 C 6 H 12 O 7 摩尔质量180.16 g mol 可能指 葡萄糖酸 混合CAS编号 D - 葡萄糖酸 2R, 3S, 4 R, 5 R - 己糖酸 CAS 526 - 95 - 4 L - 葡萄糖酸 2S, 3R, 4 S, 5 S - 己糖酸 CAS 157663 - 13 - 3 半乳糖酸 混合CAS编号 D - 半乳糖酸 2R, 3S, 4 S
 • 化学式 C 26 H 42 O 4 摩尔质量418.6 g mol 可能指 邻苯二甲酸二正壬酯 CAS 84 - 76 - 4 邻苯二甲酸二异壬酯 CAS 28553 - 12 - 0 邻苯二甲酸正辛正癸酯 CAS 119 - 07 - 3 邻苯二甲酸二 3, 5 5 - 三甲基己基 酯 CAS 14103 - 61 - 8 对苯二甲酸二异壬酯
 • 3LiAlH 4 2B2 H 6 3LiAlCl 4 3LiBH 4 C 2 H 5 2 O BF3 C 2 H 5 2 O 2B2 H 6 3LiF C 2 H 5 2 O 纯度90 - 95 3NaBH 4 4 BF3 二甘醚 2B2 H 6 3NaBF 4 LiAlH 4 BF3 B2 H 6 LiF
 • 四氧化钌 RuO 4 是一种反磁性的 正四面体构型的钌化合物 正如理论预测的那样 它是对称的非极性分子 但很不稳定 类似的四氧化锇用途更广 也更为人们所知 它在多数溶剂中都不稳定 较好的溶剂是四氯化碳 四氧化钌可以通过高碘酸钠氧化三氯化钌来制备 8 Ru3 5 IO 4 12 H 2 O 8 RuO 4
 • 固体NH 5 属于离子晶体 它与水反应的化学方程式为NH 5 H 2 O NH3? H 2 O H 2 它也能跟乙醇发生类似的反应.并都产生氢气 下列有关NH 5 叙述正确的是 A.含有NH 4 和 H - B.NH 5 中N元素的化合价为 5 价 C 1mol NH 5 中含有 5 NA个N - H 键D.与乙醇反应时.NH 5 被还原 题目和参考答案 - - 精英家教网

用户还搜索了:

...
...
...